خانه > مکانیک > پایپینگ

پایپینگ

اسکجول لوله چیست

اسکجول لوله (pipe schedule) جدولی است که که مشخصات ابعادی لوله های پایپینگ با ضخامت های گوناگون در آن درج شده است و از استاندارد ASME استخراج میگردد.

ادامه مطلب »