استانداردالکتریکال

استاندارد IEC

استاندارد IEC چیست - آشنایی و دانلود استانداردهای IEC

آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (به انگلیسی: International Electrotechnical Commission ) که به اختصار IEC نامیده می شود، یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال 1906 با همت دانشمندان، متخصصان و مجامع الکتروتکنیک کشورهای مختلف تأسیس شده است و وظیفه تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی IEC در حوزه گسترده برق و الکترونیک و زمینه های مرتبط را بر عهده دارد.

سازمان IEC با سایر سازمان های استانداردسازی بین المللی مانند سازمان بین المللی استانداردسازی (International Standardization Organization, ISO) و اتحادیه بین المللی مخابرات (International Telecommunication Union, ITU) و همچنین با سازمان های مهم و اصلی استانداردسازی مانند IEEE، IEE، JIS، DIN، ANSI و BSI همکاری نزدیکی دارد.

کمیسیون IEC توسط شورا (Council) که بالاترین مقام تصمیم گیری و برنامه ریزی است کنترل و هدایت میگردد. شورا، مدیریت تمام امور کمیسیون را به هیئت شورا (Council Board) محول می نماید. کمیته اجرائی (Executive Committee) مجری تصمیمات شورا و هیئت شورا می باشد.
عضویت اعضا در سازمان IEC، بر حسب بنیه و فعالیت های اقتصادی کشورها به صورت عضو اصلی (Full member) و یا عضو مرتبط (Associate member) خواهد بود.

کشور ها پس از عضویت در سازمان IEC بنا به نوع عضویت، برای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی بایستی در کمیته های فنی مرتبط بنا به پتانسیل کاری کشور خود عضو شوند. کشورهایی که عضو اصلی هستند حق مشارکت فعال در همه کمیته های فنی را دارند.

انواع عضویت در کمیته های فنی IEC :

1-عضو فعال( Participating Member) P
اعضایی هستند که در فعالیت‌های کمیته فنی یا کمیته فرعی، مشارکت فعال دارند و ارائه رای به پیش‌نویس مدارک کمیته فنی/فرعی IEC برای آنها اجباری است. در صورت امکان نیز باید در اجلاس‌های کمیته‌های فنی IEC شرکت کنند. آرا اعضای فعال در رای‌گیری منظور می‌شود.

2-عضو ناظر(Observer Member) O
مشارکت در فعالیت‌های کمیته فی و یا کمیته فرعی و پاسخ به مدارک IEC برای آنها الزامی نیست. این اعضا به کلیه مدارک کمیته فنی یا فرعی دسترسی داشته و می توانند اظهار نظراتشان نسبت به این مدارک را ثبت نمایند ولیکن آراء آنها برای رای‌گیری محاسبه نمی‌شود.

3-عضو در ارتباط (Liaison Member)
سازمان‌های بین‌المللی که نقش موثری در فعالیت‌های کمیته فنی و یا کمیته فرعی دارند، می‌توانند عضویت در ارتباط داشته باشند. این ارتباط می‌تواند بین کمیته‌های فنی مختلف و یا کمیته های فرعی نیز وجود داشته باشد.

نحوه نام گذاری استاندارد های IEC :

استانداردهای IEC دارای شماره هایی در محدوده ۶۰۰۰۰ تا ۷۹۹۹۹ هستند. به عنوان مثال، یک استاندارد IEC برای نمونه به شکل IEC 60027-1 نوشته می شود.

به دنبال توافقنامه Dresden با CENELEC، تعداد استانداردهای IEC قدیمی در سال ۱۹۹۷ با اضافه کردن ۶۰۰۰۰ به فرمت جدید تغییر پیدا کرده است. (یعنی ممکن است استانداردی از IEC پیدا کنید که شماره 27 دارد. ولی بدانید که این ویرایش مربوط به قبل از 1997 هست و در ویرایشهای جدید با 60027 یکی است.)

همچنین سازمان استاندارد IEC استانداردهایی را به طور مشترک با ISO ارائه داده است. استفاده از پیشوند ISO/IEC شامل نشریات کمیته فنی مشترک بین ISO و IEC است.

مثال: ISO/IEC 27001 (فناوری اطلاعات، تکنیک های امنیتی، سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات و الزامات)

سایر استانداردها که با همکاری IEC و ISO توسعه یافته اند، شماره های سری ۸۰۰۰۰ مانند IEC 82045–۱ را شامل می شوند.

لیست برخی از استانداردهای IEC

IEC60027  حرف نمادهایی که باید در فناوری الکتریکی استفاده شوند

IEC60041 تست های پذیرش میدانی برای تعیین عملکرد هیدرولیک توربین های هیدرولیک، پمپ های ذخیره سازی و توربین های پمپ

IEC60045 توربین های بخار

IEC60050  واژگان بین المللی الکتروتکنیک

IEC60052  اندازه گیری ولتاژ 

IEC60059 رتبه بندی استاندارد فعلی IEC

IEC60064  لامپ های رشته ای تنگستن برای اهداف روشنایی عمومی داخلی و مشابه (الزامات عملکرد

IEC60065 دستگاه های الکترونیکی صوتی، تصویری 

IEC60067  استاندارد مربوط به ابعاد و اندازه شیرها و لوله های الکترونیکی (کنترل ولو)

IEC60261  تست آب بندی برای لوله  

IEC60263  مقیاس و اندازه برای ترسیم مشخصات فرکانس و نمودارهای قطبی

IEC60268  تجهیزات سیستم صدا

کمیته های فنی IEC (Technical Comitee) و روند تولید استاندارد

همان طور که در بالا فهمیدیم، کمیسیون IEC شامل انواع عضو فعال و ناظر می باشد .این اعضا وظیفه دارند موضوعاتی را که تدوین استاندارد آنها ضروری به نظر می رسد ، بررسی و مطرح نمایند.

پس از موافقت اعضا با موضوع پیشنهادی، مدارک علمی و فنی مربوط (Committee Draft)  تهیه و بین اعضاء (از جمله ایران) توزیع می گردند که پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی (Draft International Standard) در می آیند. پیش‌نویس‌های مذکور مجددا برای اعضاء فرستاده میشوند تا پس از انجام آخرین اصلاحات به عمل آمده و تصویب نهایی، به صورت استاندارد مورد استفاده قرار گیرند. 

از نظر موضوعی، کمیته های فنی IEC به بیش از 120 کمیته تقسیم بندی می شوند که موضوع کاری هر کمیته مشخص است. کمیته های IEC در زیر مشخص شده اند. برای خرید و دانلود کل استانداردهای یک کمیته، می توانید بر روی آنها کلیک نمایید:

TC 1 Terminology
TC 2 Rotating machinery
TC 3 Documentation, graphical symbols and representations of technical information
TC 4 Hydraulic turbines
TC 5 Steam turbines
TC 7 Overhead electrical conductors
TC 8 System aspects of electrical energy supply
TC 9 Electrical equipment and systems for railways
TC 10 Fluids for electrotechnical applications
TC 11 Overhead lines
TC 13 Electrical energy measurement and control
TC 14 Power transformers
TC 15 Solid electrical insulating materials
TC 17 High-voltage switchgear and controlgear
TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units (18A )
TC 20 Electric cables
TC 21 Secondary cells and batteries
TC 22 Power electronic systems and equipment
TC 23 Electrical accessories
TC 25 Quantities and units
TC 26 Electric welding
TC 27 Industrial electroheating and electromagnetic processing
TC 29 Electroacoustics
TC 31 Equipment for explosive atmospheres (IEC SC 31J + SC 31M)
TC 32 Fuses (SC-032A , )
TC 33 Power capacitors and their applications
TC 34 Lighting
TC 35 Primary cells and batteries
TC 36 Insulators
TC 37 Surge arresters
TC 38 Instrument Transformers
TC 40 Capacitors and resistors for electronic equipment
TC 42 High-voltage and high-current test techniques
TC 44 Safety of machinery – Electrotechnical aspects
TC 45 Nuclear instrumentation
TC 46 Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories (SC046A + … )
TC 47 Semiconductor devices
TC 48 Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic equipment
TC 49 Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection
TC 51 Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials
TC 55 Winding wires
TC 56 Dependability
TC 57 Power systems management and associated information exchange
TC 59 Performance of household and similar electrical appliances
TC 61 Safety of household and similar electrical appliances
TC 62 Electrical equipment in medical practice
TC 64 Electrical installations and protection against electric shock
TC 65 Industrial-process measurement, control and automation
TC 66 Safety of measuring, control and laboratory equipment
TC 68 Magnetic alloys and steels
TC 69 Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks
TC 70 Degrees of protection provided by enclosures

TC 72 Automatic electrical controls
TC 73 Short-circuit currents
TC 76 Optical radiation safety and laser equipment
TC 77 Electromagnetic compatibility
TC 78 Live working
TC 79 Alarm and electronic security systems
TC 80 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
TC 81 Lightning protection
TC 82 Solar photovoltaic energy systems
TC 85 Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
TC 86 Fibre optics
TC 87 Ultrasonics
TC 88 Wind energy generation systems
TC 89 Fire hazard testing
TC 90 Superconductivity
TC 91 Electronics assembly technology
TC 94 All-or-nothing electrical relays
TC 95 Measuring relays and protection equipment
TC 96 Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof
TC 97 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
TC 99 Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC
TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment
TC 101 Electrostatics
TC 103 Transmitting and receiving equipment for radiocommunication
TC 104 Environmental conditions, classification and methods of test
TC 105 Fuel cell technologies
TC 106 Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure
TC 107 Process management for avionics
TC 108 Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology
TC 109 Insulation co-ordination for low-voltage equipment
TC 110 Electronic displays
TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
TC 112 Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems
TC 113 Nanotechnology for electrotechnical products and systems
TC 114 Marine energy – Wave, tidal and other water current converters
TC 115 High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV
TC 116 Safety of motor-operated electric tools
TC 117 Solar thermal electric plants
PC 118 Smart grid user interface
TC 119 Printed Electronics
TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems
TC 121 Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
TC 122 UHV AC transmission systems
TC 123 Management of network assets in power systems
TC 124 Wearable electronic devices and technologies
TC 125 e-Transporters
PC 126 Binary power generation systems
PC 127 Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants and substations
PC 128 Operation of electrical installations
TC 129 Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems
ISO/IEC JTC 1 Information technology

دانلود استانداردهای IEC از آرشیو پارس اکتان

درخواست خرید استانداردهای IEC

آرشیو پارس اکتان، شامل بروز ترین ویرایشهای استاندارد IEC می باشد. ولیکن با توجه به وسعت کاربرد و آیتمها , ممکن است بسیاری از مدارک در وبسایت بارگزاری نشده باشند.
در صورتی که استاندارد مورد نظر خود را در آرشیو وبسایت پیدا نکردید، و یا به تعدادی بالاتر از 20 آیتم نیاز  دارید، می توانید درخواست خود را مبنی بر شماره استاندارد و سال ویرایش مورد نظر، برای ما ارسال کنید . در اسرع وقت کارشناسان ما راهنمایی های لازم در خصوص تهیه و خرید استانداردهای IEC ، را در اختیار شما خواهند گذاشت.

    5/5 __(12 امتیاز)
    دکمه بازگشت به بالا