ISO TC 185 , استاندارد تجهیزات کنترل فشار

ISO TC-185 (Safety devices against pressure)

دانلود استانداردهای کمیته فنی ISO/TC 185 (مجموعه استانداردهای ISO 4126-1 تا ISO 4126-10 __ استانداردهای ولو و تجهیزات کنترل کننده فشار و ایمنی در برابر فشار بالا)

لیست استانداردهای این مجموعه به شرح زیر است:

 • ISO 4126-1 :2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves
 • ISO 4126-1 : 2013/AMD 1:2016 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves
 • ISO 4126-2 :2018 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 2: Bursting disc safety devices
 • ISO 4126-3 :2020 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in combination
 • ISO 4126-4 :2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 4: Pilot operated safety valves
 • ISO 4126-5 :2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS)
 • ISO 4126-5 :2013/AMD 1:2016 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS)
 • ISO 4126-6 :2014 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 6: Application, selection and installation of bursting disc safety devices
 • ISO 4126-7 :2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 7: Common data
 • ISO 4126-7 :2013/AMD 1:2016 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 7: Common data
 • ISO 4126-9 :2008 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 9: Application and installation of safety devices excluding stand-alone bursting disc safety devices
 • ISO 4126-10 :2010 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 10: Sizing of safety valves for gas/liquid two-phase flow
مشخصات فایل
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا