ISO TC 030 , استانداردهای اندازه گیری سرعت سیال

دانلود مجموعه استانداردهای کمیته فنی ISO TC 030 : استانداردهای اندازه گیری سرعت و دبی سیالات در کانالهای مدار بسته

ISO/TC 30 + CEN/TC 244 + CEN/SS F05 (measurement of fluid flow in closed conduits)

ISO TC 030 مجموعه ای شامل استانداردهای اروپایی در خصوص اندازه گیری خصوصیات جریان سیالات می باشد.

همچنین، استانداردهای کمیته های فنی CEN/TC 244 و CEN/SS F05 که با همین موضوع ابزار آلات اندازه گیری سیالات، ابزار دقیق ،فلومتر ها و دبی سنجی مشترک هستند نیز در این پکیج قرار دارند.

فهرست استانداردهای این مجموعه :

استانداردهای ISO/TC 30 شامل زیر کمیته های ابزاردقیق اختلاف فشار (pressure differencial devices) و روشهای اندازه گیری جرم و سرعت(velocity and mass methods) و روشهای اندازه گیری حجمی (volume methods) :

Direct Items :

 • ISO 4006:1991 Measurement of fluid flow in closed conduits — Vocabulary and symbols
 • ISO 4185:1980 +Cor 1:1993 Measurement of liquid flow in closed conduits_ Weighing method
 • ISO 5168:2005 Measurement of fluid flow — Procedures for the evaluation of uncertainties
 • ISO 7066-2:1988 Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices — Part 2: Non-linear calibration relationships
 • ISO 8316:1987 Measurement of liquid flow in closed conduits — Method by collection of the liquid in a volumetric tank
 • ISO 9368-1:1990 Measurement of liquid flow in closed conduits by the weighing method — Procedures for checking installations — Part 1: Static weighing systems
 • ISO 9951:1993 +Cor 1:1994 Measurement of gas flow in closed conduits — Turbine meters
 • ISO 11631:1998 Measurement of fluid flow — Methods of specifying flowmeter performance

pressure differencial devices :

 • ISO 2186:2007 Fluid flow in closed conduits — Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
 • ISO/TR 3313:2018 Measurement of fluid flow in closed conduits — Guidelines on the effects of flow pulsations on flow-measurement instruments
 • ISO 5167-1:2022 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements
 • ISO 5167-2:2022 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates
 • ISO 5167-3:2022 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 3: Nozzles and Venturi nozzles
 • ISO 5167-4:2022 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 4: Venturi tubes
 • ISO 5167-5:2022 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 5: Cone meters
 • ISO 5167-6:2022 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 6: Wedge meters
 • ISO 9300:2022 Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles
 • ISO/TR 9464:2008 Guidelines for the use of ISO 5167:2003
 • ISO/TR 11583:2012 Measurement of wet gas flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits
 • ISO/TR 12767:2007 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices — Guidelines on the effect of departure from the specifications and operating conditions given in ISO 5167
 • ISO/TR 15377:2018 Measurement of fluid flow by means of pressure-differential devices — Guidelines for the specification of orifice plates, nozzles and Venturi tubes beyond the scope of ISO 5167

velocity and mass methods:

 • ISO 2975-1:1974 Measurement of water flow in closed conduits — Tracer methods — Part 1: General
 • ISO 2975-2:1975 Measurement of water flow in closed conduits — Tracer methods — Part 2: Constant rate injection method using non-radioactive tracers
 • ISO 2975-3:1976 Measurement of water flow in closed conduits — Tracer methods — Part 3: Constant rate injection method using radioactive tracers
 • ISO 2975-6:1977 Measurement of water flow in closed conduits — Tracer methods — Part 6: Transit time method using non-radioactive tracers
 • ISO 2975-7:1977 Measurement of water flow in closed conduits — Tracer methods — Part 7: Transit time method using radioactive tracers
 • ISO 3354:2008 Measurement of clean water flow in closed conduits — Velocity-area method using current-meters in full conduits and under regular flow conditions
 • ISO 3966:2020 Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity area method using Pitot static tubes
 • ISO 7194:2008 Measurement of fluid flow in closed conduits — Velocity-area methods of flow measurement in swirling or asymmetric flow conditions in circular ducts by means of current-meters or Pitot static tubes
 • ISO 10790:2015 Measurement of fluid flow in closed conduits — Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements)
 • ISO 12242:2012 Measurement of fluid flow in closed conduits — Ultrasonic transit-time meters for liquid
 • ISO 12764:2017 Measurement of fluid flow in closed conduits — Flowrate measurement by means of vortex shedding flowmeters inserted in circular cross-section conduits running full
 • ISO 14511:2019 Measurement of fluid flow in closed conduits — Thermal mass flowmeters
 • ISO 17089-1:2019 Measurement of fluid flow in closed conduits — Ultrasonic meters for gas — Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement
 • ISO 17089-2:2012 Measurement of fluid flow in closed conduits – Ultrasonic meters for gas — Part 2: Meters for industrial applications
 • ISO 20456:2017 Measurement of fluid flow in closed conduits — Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids

volume methods (روشهای اندازه گیری حجم) :

 • ISO 4064-1:2014 Water meters for cold potable water and hot water — Part 1: Metrological and technical requirements
 • ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water — Part 2: Test methods
 • ISO 4064-3:2014 Water meters for cold potable water and hot water — Part 3: Test report format
 • ISO 4064-4:2014 Water meters for cold potable water and hot water — Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1
 • ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potable water and hot water — Part 5: Installation requirements
 • ISO 22158:2011 Input/output protocols and electronic interfaces for water meters — Requirements

** استانداردهای CEN/TC 244 و CEN/SS F05 شامل 9 آیتم استاندارد است که با آیتم های لیست بالا بطور یکسان مطابقت دارند

 

مشخصات فایل
 • فرمت فایلها: PDF / 47 ITEM
 • زبان نگارش: انگلیسی
 • بررسی برای آخرین ویرایشهای فعال: 03-2023
 • کمیته فنی: ISO TC 030
 • کلیدواژه: مکانیک سیالات + ابزاردقیق + اندازه گیری جریان سیالات + استانداردهای ISO
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا