CEN TC 360 , پوششهای ضد خوردگی صنایع شیمیایی

دانلود پکیج مجموعه استانداردهای پوشش های محافظ ضد خوردگی برای تجهیزات صنایع شیمیایی

CEN/TC 360 – Coating systems for chemical apparatus and plants against corrosion

CEN TC 360 یکی از کمیته های تخصصی موسسه CEN و شامل 6 استاندارد EN,  BSI برای پوششهای آلی ضد خوردگی می باشد .

آخرین بررسی برای ویرایشهای فعال، 05-2023 انجام شده و همه استانداردها تا سال 2023 به عنوان مرجع نهایی هستند هرچند که ممکن است تاریخ انتشار هر آیتم قدیمی تر باشد.

لیست استانداردهای مجموعه TC 360 :

 • BS EN 14879-1:2005   Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 1: Terminology, design and preparation of substrate
 • BS EN 14879-2:2006  Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 2: Coatings on metallic components
 • BS EN 14879-3:2006  Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 3: Coatings on concrete components
 • BS EN 14879-4:2007   Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 4: Linings on metallic components
 • BS EN 14879-5:2007  Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 5: Linings on concrete components
 • BS EN 14879-6:2009  Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media – Part 6: Combined linings with tile and brick layers
مشخصات فایل
 • فرمت فایلها: PDF – 6 item
 • زبان نگارش: انگلیسی
 • بررسی برای آخرین ویرایشهای فعال: 05-2023
 • کمیته فنی: CEN TC 360
 • کاربردها : عایق + پوشش + پتروشیمی + نفت و گاز + خوردگی + پوشش های آلی
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا