BS 7121 , استانداردهای بریتانیا برای جرثقیل ها

BS 7121 (STANDARD SET) :
Code of practice for the safe use of cranes

دانلود استانداردهای BS 7121 (پکیج کامل) : مجموعه استانداردهای بریتانیا برای استفاده ایمن از جرثقیل ها و الزامات انواع جرثقیل

لیست استانداردهای پکیج BS 7121 و ویرایشهای موجود :

 1. BS 7121-1-2016     Part 1 Code of practice for safe use of cranes. General
 2. BS 7121-2-2003     Part 2 Code of practice for safe use of cranes. Inspection, testing and examination
 3. BS 7121-2-1-2012  Part 2-1 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. General
 4. BS 7121-2-3-2012  Part 2-3 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Mobile cranes
 5. BS 7121-2-4-2013  Part 2-4 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Loader cranes
 6. BS 7121-2-5-2012  Part 2-5 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Tower cranes
 7. BS 7121-2-7–(2012+ A1-2015 +A2-2022)    Part 2-7 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Bridge and gantry cranes, including light crane systems
 8. BS 7121-2-9-2013    Part 2-9 Code of practice for the safe use of cranes. Inspection, maintenance and thorough examination. Cargo handling and container cranes
 9. BS 7121-3-2017+A1-2019     Part 3 Code of practice for safe use of cranes. Mobile cranes
 10. BS 7121-4-2010      Part 4 Code of practice for safe use of cranes. Lorry loaders
 11. BS 7121-5-2019      Part 5 Code of practice for safe use of cranes. Tower cranes
 12. BS 7121-7-2019      Part 7 Code of practice for safe use of cranes. Bridge and gantry cranes, including light crane systems
 13. BS 7121-11-1998    Part 11 Code of practice for safe use of cranes. Offshore cranes
 14. BS 7121-12-1999    Part 12 Code of practice for safe use of cranes. Recovery vehicles and equipment. Code of practice
 15. BS 7121-13-2009    Part 13 Code of practice for safe use of cranes. Hydraulic gantry lifting systems
 16. BS 7121-14-2005    Part 14 Code of practice for safe use of cranes. Side boom pipelayers

 

مشخصات فایل
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا