پکیج استاندارد های بریتانیا برای بویلرهای حرارتی

دانلود مجموعه استاندارد کمیته های CEN TC-57  و CEN TC-109 برای بویلرهای حرارتی (Heating Boiler)

 

این مجموعه، شامل استانداردهای اروپا- بریتانیا BS EN با موضوع بویلرهای حرارتی می باشد که پکیج TC 57 با عنوان central heating boilers  و همچنین پکیج TC 109 با عنوان Central Heating Boilers using gaseous fuels  (بویلرهای حرارتی با سوخت گازی ) معرفی شده اند.

همچنین در پستهای قبل، پکیج کاملی از استانداردهای BS EN ، برای موضوع بویلرهای واتر-تیوب در وبسایت قرار داده شده است که آنرا میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

آنچه در این مجموعه دانلود می کنید:…

CEN TC-57 : 

 1. EN 13842:2004 Oil fired forced convection air heaters – Stationary and transportable for space heating
 2. EN 14394:2005+A1:2008 Heating boilers – Heating boilers with forced draught burners – Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 °C
 3. EN 15035:2006 Heating boilers – Special requirements for oil fired room sealed units up to 70 kW
 4. EN 15036-1:2006 Heating boilers – Test regulations for airborne noise emissions from heat generators – Part 1: Airborne noise emissions from heat generators
 5. EN 15036-2:2006 Heating boilers – Test regulations for airborne noise emissions from heat generators – Part 2: Flue gas noise emissions at the outlet of the heat generator
 6. EN 15270:2007 Pellet burners for small heating boilers – Definitions, requirements, testing, marking
 7. EN 15332:2007 Heating boilers – Energy assessment of hot water storage tanks
 8. EN 15456:2008 Heating boilers – Electrical power consumption for heat generators – System boundaries – Measurements
 9. EN 303-1:2017 Heating boilers – Part 1: Heating boilers with forced draught burners – Terminology, general requirements, testing and marking
 10. EN 303-2:2017 Heating boilers – Part 2: Heating boilers with forced draught burners – Special requirements for boilers with atomizing oil burners
 11. EN 303-4:1999 Heating boilers – Part 4: Heating boilers with forced draught burners – Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar – Terminology, special requirements, testing and marking
 12. EN 303-5:2012 Heating boilers – Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW – Terminology, requirements, testing and marking
 13. EN 303-6:2017 Heating boilers – Part 6: Heating boilers with forced draught burners – Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
 14. EN 304:2017 Heating boilers – Test code for heating boilers for atomizing oil burners
 15. EN 17692 Central heating boilers – Specification for indirectly heated unvented (closed) pressurized buffer tanks – Requirements, testing and marking
 16. BS EN 15034-2008

CEN TC-109:

 1. EN 13203-1:2015 Gas fired domestic appliances producing hot water – Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries
 2. EN 13203-2:2021 Gas-fired domestic appliances producing hot water – Part 2: Assessment of energy consumption
 3. EN 13203-3:2021 Solar supported gas-fired domestic appliances producing hot water – Appliances not exceeding 70 kW heat input and 500 litres water storage capacity – Part 3: Assessment of energy consumption
 4. EN 13203-4:2021 Gas-fired domestic appliances producing hot water – Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
 5. EN 13203-5:2021 Gas-fired domestic appliances producing hot water – Part 5: Assessment of energy consumption of gas-fired appliances combined with electrical heat pump
 6. EN 13203-6:2021 Gas-fired domestic appliances producing hot water – Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
 7. EN 13203-7:2021 Gas-fired domestic appliances producing hot water – Part 7: Assessment of energy consumption of combination boilers equipped with a passive flue heat recovery device
 8. EN 13836:2006 Gas fired central heating boilers – Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW
 9. EN 15502-1:2021 Gas-fired heating boilers – Part 1: General requirements and tests
 10. EN 15502-2-1:2022 Gas-fired central heating boilers – Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW
 11. EN 15502-2-2:2014 Gas-fired central heating boilers – Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances
 12. EN 15502-2-3:2021 Gas-fired central heating boilers – Part 2-3: Specific standard for hybrid units combining a gas-fired boiler and an electrical heat pump in a product
 13. EN 303-3:1998 + A2:2004 + AC:2006  Heating boilers – Part 3: Gas-fired central heating boilers – Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
 14. EN 303-7:2006 Heating boilers – Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1 000 kW
 15. EN 656:1999/A1:2000 Gas-fired central heating boilers – Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW, but not exceeding 300 kW
مشخصات فایل :
 • فرمت فایلها: PDF
 • زبان نگارش: انگلیسی
 • ویرایش : آخرین بررسی ویرایش فعال : 2023
 • کمیته فنی: CEN TC 57 / CEN TC 109
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا