کارآموزی پالایشگاه فجر جم

دانلود جزوه تخصصی عملیات پالایش گاز در پالایشگاه فجر جم در قالب کارآموزی

در فایل کارآموزی پالایشگاه فجر جم ، پس از شرح فرایند کلی واحدهای موجود در پالایشـگاه، اطلاعـات کلـی در مورد دستگاه ها و نقشۀ شماتیک آنها ارئه شـده اسـت. همچنین بـه معرفـی سیسـتمهای کنترل فیزیکی تاسیسات و سیستمهای اطفاء حریق و ایمنی تاسیسات و بازرسـی هـای حـین فراینـد پرداخته شده است.

فهرست مطالب :

فصل اول – بخش عمومی گزارش

 • مقدمه
 •  تاریخچه پیدایش گاز
 • اهداف شرکت ملی گاز ایران
 • معرفی شرکت ملی گاز و  نمودار سازمانی آن
 • برنامه های آموزشی فرا گرفته و نتایج حاصله
 • خلاصه ای از عملکرد و توانایی ها در طول دو سال
 • پیشنهادها و ارائه مدل کاری

فصل دوم – بخش اختصاصی گزارش فنی

 • شرح فرایند عملیات کلی واحد (شناخت کلی و جزیی تاسیسات )
 • شناخت  فیزیکی و عملیاتی دستگاهها
 • نمایش شماتیک اجزا واحد و مسیر کلی فرایند
 • سیستمهای کنترل فیزیکی تاسیسات
 • سیستمهای فیزیکی اطفای حریق و ایمنی تاسیسات
 •  بازرسی ها و چک لیستهای فرایند کار
 • روشهای طراحی-نظارت -کنترل -فیدبک-راه اندازی و توقف دستگاه ها
 • موارد خاص عملیاتی و ارائه راهکار، جهت بهبود سیستم ان
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • منابع گزارش
 • فرم کنترل و ارزیابی گزارش کاراموزان فنی
مشخصات فایل:
 • فرمت فایل: PDF
 • زبان نگارش: فارسی
 • نوع فایل: کارآموزی+ تحقیق+ پایان نامه + جزوه تخصصی
 • تعداد صفحات: 240
 • حجم فایل: 18 مگابایت
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت
دکمه بازگشت به بالا