اتصالات جوشی ، مبانی جوش و فرآیند جوشکاری

دانلود پاورپوینت آموزشی آشنایی با انواع اتصالات جوشی و اصول و مبانی جوشکاری

اتصالات جوشی ، از مقاوم ترین نوع اتصال در صنایع میباشد.
به طور کلی انواع اتصالات را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:

الف- اتصال موقت: پیچ ومهره، خار و کشو

ب-اتصال نیمه موقت: پرچ، لحیم‌کاری نرم و بعضی از چسب‌ها

ج-اتصال دائم: فرایندهای جوشکاری، لحیم کاری سخت وچسب‌های معدنی و آلی

جوش ایده آل به اتصالی گفته میشود که نتوان آن موضع را از محلهای دیگر فلز اصلی تشخیص داد.
در عمل رسیدن به جوش ایدهآل مقدور نیست، ولی آنقدر میتوان خواص اتصال و کیفیت جوش را بالا برد تا اینکه نیازهای صنعتی و تحمل تنشها و بارهای تحمیلی را بتواند تأمین نماید.

در این مقاله با اصول و مبانی جوش و فرایند جوشکاری به صورت کلی آشنا خواهید شد.

مهمترین سرفصلهای فایل شامل مطالب زیر است:

 • عوامل مؤثر بر کیفیت جوش
 • انواع جوش
 • جوشکاری حرارتی- شیمیایی (Thermo Chemical Welding)
 • جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود کربن (Carbon Arc Welding)
 • جوشکاری قوس الکتریکی زیرلایه سرباره و یا جوشکاری زیرپودری (Submerge Arc Welding)
 • جوشکاری با الکترود روپوش‌دار (Shielded Metal Arc Welding)
 • جوشکاری به کمک قوس الکتریکی توسط گاز خنثی
  – TIG یا (Tungsten Inert Gas Welding)
  – MIG یا (Metal Inert Gas Welding)
 • جوشکاری به کمک انرژی تشعشعی
  – Electron Beam Welding
  – Laser Beam Welding
  – Ultrasonic Welding
 • اثرهای حرارتی (Thermal Effects)
 • اثرهای حرارت فروکش (Heat Sink Effect)
 • منابع انرژی در جوشکاری
 • عوامل مؤثر بر انتخاب ماشین جوشکاری
 • مشخصه ولت-آمپر ماشینهای با جریان ثابت
 • انتخاب نوع جریان برای جوشکاری
 • وزش قوس Arc Blow و راههای جلوگیری از وزش قوس
 • جوشکاری قوس الکترود دستی (SMAW)
 • مواد متشکله روپوش الکترود
 • شناسایی الکترودها
 • طبقه بندی الکترودها Electrode Classification
 • الکترودهای پرمصرف در صنعت
 • وضعیت‌های جوشکاری
 • انواع اتصالاتJoint Types
 • عیوب جوش
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت
دکمه بازگشت به بالا