مبانی پمپ ها -دانلود جزوه آشنایی با پمپها

جزوه آموزشی و کاربردی درباره پمپها (با تمرکز بر پمپهای گریز از مرکز) از سری جزوات آموزشی کارکنان پتروشیمی

فهرست مطالب:

  • بخش 1 : مبانی پمپ ها و سیستم پمپاژ
  • بخش 2 : تئوری عملکرد پمپ های گریز از مرکز
  • بخش 3 : دسته بندی و انواع پمپ های گریز از مرکز
  • بخش 4 : پروانه ها (Imprllers)
  • بخش 5 : سرعت مخصوص و کاربردها
  • بخش 6 : تاثیر سیال بر کارکرد پمپهای گریز از مرکز
  • بخش 7 : کاویتاسیون در پمپ ها و غلبه بر کاویتاسیون
مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت
دکمه بازگشت به بالا