بازرسی پایپینگ طبق استاندارد API 570

دانلود مقاله کاربرد استاندارد API 570 در صنعت لوله کشی صنعتی و پایپینگ

استاندارد API 570 از مهمترین استانداردهای پایپینگ (لوله کشی صنعتی) در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به شمار میرود.
در این مقاله، به مبحث بازرسی پایپینگ در صنایع (خطوط لوله در سرویس)، بر اساس این استاندارد کاربردی پرداخته شده است.

چکیده مقاله:
هدف از بازرسی، بررسی شرایط فیزیکی از تجهیزات که بتدریج پوسیده و از بین می روند، می باشد.
لذا باید با کسب اطلاعات قابل استفاده تجهیزات را تحت شرایط ایمن نگهداری نمود . مطابق با آخرین اطلاعات ثبت شده ،در خصوص خسارتهای مالی که در صنایع نفت  بیشترین در صد ایجاد خسارت مالی مربوط به سیستم لوله کشی می باشد که حدود 30 % است. این مطلب اهمیت بازرسی سیستم لوله کشی را مشخص می نماید.

نشتی یا خرابی در سیستم لوله کشی ممکن است عاملی برای یک آتش سوزی یا انفجار باشد.
همچنین لوله ها ممکن است جریاناتی از محصولات پروسس، شامل مواد سمی یا موادنفتی ویا محصولات فرعی که طی پروسس جمع می شود را حمل نمایند که نشتی ازهر کدام از این لوله ها می تواند خطراتی را برای پرسنل آن واحد ایجاد نماید.
هدف از نگارش این مقاله ،راهنمائی بازرسان فنی در خصوص بازرسی سیستم لوله کشی که در سرویس بوده اند (In- service piping) مطابق کد API-570 می باشد. دانلود اصل استاندارد API 570

مشخصات فایل :
  • فرمت فایل: PDF
  • زبان نگارش: فارسی
  • نوع فایل: مقاله موضوعی
  • کاربردها: پایپینگ + بازرسی پایپینگ + نفت وگاز
50,000 ریال – ثبت سفارش
مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت
دکمه بازگشت به بالا