اطلاعیه

ASME B30.9

no image found

دانلود استاندارد ASME B30.9 ویرایش 2018 و نسخه های قدیمی تر -  Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and Slingsلینک های مرتبط ASME B31.3 , پروسس پایپینگASME B31.1 , پاور پایپینگASME B16.5 ، استاندارد ساخت و اندازه های ف...

ادامه مطلب »

ASTM A123 /A123M

no image found

دانلود استاندارد ASTM A123 /A123M آخرین ویرایش + نسخه های قدیمی تر   Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Productsلینک های مرتبط ASTM A47 /A47MASTM A312 /A312MASTM A234 /A234MASTM A182 /A182MASTM A105 /A105M...

ادامه مطلب »

ASTM A312 /A312M

no image found

دانلود استاندارد ASTM A312 /A312M آخرین ویرایش + نسخه های قدیم (مشخصات لوله های استنلس پایپینگ) Specification for Seamless, Welded Stainless Steel Pipesلینک های مرتبط ASTM A106/A106M , لوله کربن استیلASTM A182 /A182MASTM A234 /A234Mاستانداردهای پلاستیک...

ادامه مطلب »

ASTM A47 /A47M

no image found

دانلود استاندارد ASTM A47 /A47M آخرین ویرایش + نسخه های قدیمی ASTM A47 :  Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings لینک های مرتبط ASTM A123 /A123MASTM A312 /A312MASTM A182 /A182MASTM A105 /A105Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ –...

ادامه مطلب »

ASTM A234 /A234M

no image found

دانلود استاندارد ASTM A234 /A234M ویرایشهای مختلف  (استاندارد فیتینگ های کربن استیل پایپینگ )  Specification for Piping Fittings of Carbon Steel لینک های مرتبط ASTM A105 /A105MASTM A106/A106M , لوله کربن استیلASTM A182 /A182MASTM A312 /A312Mاستانداردها...

ادامه مطلب »

ASTM A182 /A182M

no image found

دانلود آخرین ویرایش استاندارد ASTM A182 /A182M + ویرایشهای قدیمی - ASTM A182 : استاندارد فورجینگ ولو ،فلنج و فیتینگ ، خطوط استنلس استیل پایپینگ لینک های مرتبط ASTM A106/A106M , لوله کربن استیلاستانداردهای پلاستیک پایپینگ – ASTM for PelasticASTM ...

ادامه مطلب »

ASTM A380

no image found

دانلود استاندارد ASTM A380 ویرایشهای جدید و قدیم  ASTM A380 : Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems1لینک های مرتبط ASTM A109 /A109MASTM A312 /A312Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ ̵...

ادامه مطلب »

ASTM A109 /A109M

no image found

دانلود استاندارد ASTM A109 /A109M ویرایشهای جدید و قدیم ASTM A109 Standard Specification for Steel, Strip, Carbon (0.25 Maximum Percent), Cold-Rolled لینک های مرتبط ASTM A234 /A234MASTM A312 /A312MASTM A380ASTM A105 /A105Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ...

ادامه مطلب »

ASTM A105 /A105M

no image found

دانلود استاندارد ASTM A105 /A105M ویرایش های مختلف ASTM A105 : Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applicationsلینک های مرتبط ASTM A234 /A234Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ – ASTM for PelasticASTM A109 /A109MASTM A312 /A312...

ادامه مطلب »