اطلاعیه

ASTM A47 /A47M

دانلود استاندارد ASTM A47 /A47M آخرین ویرایش + نسخه های قدیمی ASTM A47 :  Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings لینک های مرتبط ASTM A123 /A123MASTM A312 /A312MASTM A182 /A182MASTM A105 /A105Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ –...

ادامه مطلب »

ASTM A234 /A234M

دانلود استاندارد ASTM A234 /A234M ویرایشهای مختلف  (استاندارد فیتینگ های کربن استیل پایپینگ )  Specification for Piping Fittings of Carbon Steel لینک های مرتبط ASTM A105 /A105MASTM A106/A106M , لوله کربن استیلASTM A182 /A182MASTM A312 /A312Mاستانداردها...

ادامه مطلب »

ASTM A182 /A182M

دانلود آخرین ویرایش استاندارد ASTM A182 /A182M + ویرایشهای قدیمی - ASTM A182 : استاندارد فورجینگ ولو ،فلنج و فیتینگ ، خطوط استنلس استیل پایپینگ لینک های مرتبط ASTM A106/A106M , لوله کربن استیلاستانداردهای پلاستیک پایپینگ – ASTM for PelasticASTM ...

ادامه مطلب »

ASTM A380

دانلود استاندارد ASTM A380 ویرایشهای جدید و قدیم  ASTM A380 : Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems1لینک های مرتبط ASTM A109 /A109MASTM A312 /A312Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ ̵...

ادامه مطلب »

ASTM A109 /A109M

دانلود استاندارد ASTM A109 /A109M ویرایشهای جدید و قدیم ASTM A109 Standard Specification for Steel, Strip, Carbon (0.25 Maximum Percent), Cold-Rolled لینک های مرتبط ASTM A234 /A234MASTM A312 /A312MASTM A380ASTM A105 /A105Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ...

ادامه مطلب »

ASTM A105 /A105M

دانلود استاندارد ASTM A105 /A105M ویرایش های مختلف ASTM A105 : Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applicationsلینک های مرتبط ASTM A234 /A234Mاستانداردهای پلاستیک پایپینگ – ASTM for PelasticASTM A109 /A109MASTM A312 /A312...

ادامه مطلب »

ASME B16.34

دانلود استاندارد ASME B16.34 ویرایشهای جدید و قدیملینک های مرتبط ASME Section 4 : استاندارد ساخت بویلرهای حرارتیASME B31.3 , پروسس پایپینگASME B1.20.1 : استاندارد لوله های رزوه ایASME B16.5 ، استاندارد ساخت و اندازه های فلنج هاASME B31.1 , پاور پایپینگ...

ادامه مطلب »

ASME B31.1 , پاور پایپینگ

دانلود استاندارد ASME B31.1 ویرایشهای جدید و قدیمی - استانداردهای طراحی، مواد، ساخت، نصب، تست، بازرسی، بهره برداری و نگهداری سیستم های لوله کشی می باشد.لینک های مرتبط ASME B31.3 , پروسس پایپینگASME B16.5 ، استاندارد ساخت و اندازه های فلنج هاASME B1.20....

ادامه مطلب »

ASME B31.3 , پروسس پایپینگ

دانلود استاندارد ASME B31.3 ویرایش های جدید و قدیمی - ASME B31.3 به همراه ASME B31.1 ، مجموعه ای از مهمترین ملزومات پایپینگ میباشند.لینک های مرتبط ASME B31.1 , پاور پایپینگASME B1.20.1 : استاندارد لوله های رزوه ایاستانداردهای پلاستیک پایپینگ – AS...

ادامه مطلب »

ASME B16.47 , استاندارد فلنج های استیل

دانلود استاندارد ASME B16.47 آخرین ویرایش + ویرایشهای قدیم - ASME B16.47 : استاندارد متریال فلنج های استنلس استیل که سایز بین NPS 26 تا NPS 60 دارند.لینک های مرتبط ASTM for Piping , مجموعه استانداردهای متریال پایپینگASME B16.5 ، استاندارد ساخت و اندازه...

ادامه مطلب »